EN
نقشه سایت
پست الکترونیک
۱۳۹۸ دوشنبه ۶ خرداد
اهم فعالیت های محورهای مختلف طرح تحول سلامت ازایتدای طرح(15/2/93 تا کنون)
اهم فعالیت های محورهای مختلف طرح تحول سلامت ازایتدای طرح(15/2/93 تا کنون) اهم فعالیت های محورهای مختلف طرح تحول سلامت ازایتدای طرح(15/2/93 تا کنون)

 

محور کاهش میزان پرداختی بیماران بستری

 

 هدف این برنامه حفاظت مالی شهروندان در برابر هزینه های سلامت با محوریت اقشار آسیب پذیر، از طریق ساماندهی تامین خدمات بیمارستانی و کاهش پرداخت سهم بیماران در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد؛ در این راستا از بیماران در برابر هزینه های سلامت از طریق کاهش پرداخت سهم بیماران به %6 برای بیمه شدگان شهری و3% برای بیمه شدگان روستایی و همچنین بیماران صعب العلاج خاص ونیازمندان حفاظت مالی بعمل آمده و زمینه های لازم برای استاندارد سازی و ارتقای کیفیت خدمات در بیمارستانهای دولتی فراهم آمده است.

 

اهم اقدامات  انجام شده

راه اندازی سیستم HIS در تمام بیمارستانها و اتصال کلیه سیستم های HIS به سامانه سپاس

ایجاد بانک جامع دارویی با اولویت فارماکوپه بیمارستانی

ثبت الکترونیکی کلیه اطلاعات بیماران و اقدامات و خدمات ارائه شده برابر فرمت وزارتی

اطلاع رسانی و آموزش به کلیه پرسنل درمانی و پزشکان

راه اندازی سیستم پاسخگویی 1590 در ستاد هدایت دانشگاه جهت پاسخگویی به شکایات

الزام کردن بیمارستانها به تهیه تجهیزات و ملزومات دارویی و جلوگیری از ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان

عقد تفاهم نامه همکاری بین بیمارستانها و مراکز خدمات پاراکلینیک

تهیه بسته بهداشتی برای کلیه بیماران در بیمارستانها وتحویل آن به بیمار در واحد پذیرش

قرار دادن چک لیست خود اظهاری بیماران در راستای کاهش فرانشیز در پرونده بیمار توسط سازمانهای بیمه گر

·        اجرای دستورالعمل پرداخت تخفیف ارزش نسبی و کاهش فرانشیز بیمه شدگان در نظام ارجاع در 5 بیمارستان استان

·        ثبت دقیق اطلاعات برنامه کاهش فرانشیز در سامانه HSE توسط بیمارستانها

·        تدوین صورتحساب متحدالشکل بیماران بستری مطابق با فرمت ابلاغی وزارت بهداشت در کلیه بیمارستانها

·        اجرای دستورالعمل پرداخت تخفیف ارزش نسبی فرانشیز بیمه شدگان در نظام ارجاع در 3 بیمارستان استان 

 

از شروع طرح تا پایان سال 94 در 10 بیمارستان استان تعداد 144337 بیمار بستری در بخش اورژانس و سایر بخشهای بیمارستانها از کاهش فرانشیز برخوردار شده اند.

ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت دانشگاه

 

ستادی است که براساس ترکیب وشرح وظایف ابلاغی ،مسئولیت مدیریت اجرا در سطح دانشگاه ونظارت بر حسن اجرای برنامه در سطح بیمارستانهای وابسته را به عهده دارد.

کمیته های فنی تابعه دبیرخانه به شرح موارد ذیل تشکیل می گردد:

کمیته سیاست گذاری وبرنامه ریزی

کمیته نظارت وبازرسی

    کمیته دارو و تجهیزات پزشکی

کمیته بیمه ومنابع

کمیته مدیریت اطلاعات واطلاع رسانی

کمیته ترویج زایمان طبیعی نیز مطابق دستورالعمل برنامه ترویج زایمان طبیعی در حوزه معاونت درمان ودانشگاه برگزار

می شود.

اهم اقدامات انجام شده دبیرخانه طرح تحول نظام سلامت :

    -هماهنگی وبرنامه ریزی جهت برگزاری  جلسات دبیرخانه ،به طوری که از ابتدای طرح تحول تا پایان سال 94 تعداد      جلسات برگزار شده به شرح ذیل می باشد:

 

تعداد جلسات کارشناسی

تعدادجلسات کمیته های فنی

تعداد جلسات ستاد اجرایی

130

70

20

 

اهم مصوبات کمیته ها:

-پیگیری توسعه بخش روانپزشکی بیمارستان امام رضا (ع)

-پیگیری پروژه های عمرانی: کلنیک های ویژه ، بخش های بستری ،مراکز تشخیص وغربالگری سرطان، بلوکهای زایمانی واورژانس ها،

 -بررسی واصلاح چک لیستها

-سازماندهی کارشناسان ستاد معاونت به منظور پیگیری محورهای مختلف طرح تحول (تعیین یک نفر کارشناس برای هر محور )

-تقدیر از بیمارستانهایی که در راستای طرح تحول اقدامات شایسته انجام داده اند

-برگزاری جلسات متعددبا سرپرستاران ،سوپروایزها ،مدیران ومسئولین امور مالی بیمارستانهای استان

-اعزام تیم کارشناسی برای کسب تجربه به دانشگاه علوم پزشکی یزد جهت بازدید از کلنیک تخصصی وفوق تخصصی خاتم الانبیا دانشگاه علوم پزشکی یزد

-ارزیابی ونظر سنجی از محورهای مختلف طرح تحول در دو مرحله

-راه اندازی سیستم HIS بیمارستانهای جدیدالتاسیس

-تهیه ویژه نامه طرح تحول

-تهیه وخرید نرم افزار سیستم نوبت دهی

-تجهیز بیمارستانهای استان با توجه به مصوبات کمیته تجهیزات

-پیگیری ارسال اسناد بستری به بیمه سلامت

-تعیین شاخصهای اندازه گیری عملکرد پزشکان وتدوین چک لیستها

-تدوین اساسنامه نحوه تشکیل واداره کلنیک های ویژه مستقل دانشگاه

-اصلاح فرآیند برنامه مقیمی پزشکان متخصص باهمکاری معاونت آموزشی دانشگاه

-اجرای طرحهای پژوهشی مرتبط با طرح تحول سلامت (4 مورد )

-اعلام آمادگی دانشگاه برای ارائه خدمات دنداپزشکی در بیمارستانها

-به کار گیری مهندسین طراح داخلی برای ارتقا کیفیت هتلینگ بیمارستانها

-تقدیر از سرپرستار اتاق عمل بیمارستان امام رضا (ع) که اقدامات موثری در زمینه صرفه جویی وهتلینگ اتاق عمل

 این بیمارستان انجام داده اند

-راه اندازی تایمکس برای پزشکان مقیم وکلنیک ها

-بازدید کارشناسان وزارتی از برنامه های طرح تحول نظام سلامت در دیماه 94

-بازدید کارشناسان ستادی از برنامه های طرح تحول د رطول سال از بیمارستانهای سطح استان در فواصل زمانی تعیین شده

-تهیه گزارش عملکرد طرح تحول نظام سلامت (سه ماهه )

-بازدید تیم منتخب ارزیاب قطب از بیمارستانهای سطح استان

 

محور ارتقا کیفیت خدمات ویزیت:

اقدامات انجام شده

·         ابلاغ کتبی استانداردهای کیفیت خدمات ویزیت به مراکز و بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه

·         برگزاری جلسات هماهنگی و رسیدگی به نواقص محور با حضور ریاست دانشگاه ، معاونت درمان و آموزش دانشگاه ، روسا و مدیران بیمارستانها و پزشکان مشمول طرح

·         اخذ تعهد نامه ارتقاء کیفیت خدمات ویزیت از پزشکان مشمول طرح

·         ساخت و بهره برداری از ساختمان جدید کلینیک تخصصی عصر دانشگاه

·         بهینه سازی فضای فیزیکی کلینیک های تخصصی استان

·         راه اندازی کلینیک اقماری فوق تخصصی پزشکان(ساختمان بوعلی)

·         تدوین و ابلاغ شیوه نامه پرداخت برای رعایت سقف زمانی استاندارد ویزیت و ارزیابی عملکرد پزشکان و ارائه پسخوراند به پزشکان

·         تهیه پرسشنامه نظر سنجی از مراجعین و جمع آوری نظرات مراجعین در 2 نوبت در سطح استان و ارائه گزارش مقایسه ای نتایج آماری به دست آمده به دبیر برنامه طرح تحول دانشگاه

·         انجام 2 نوبت ارزیابی محور ارتقاء کیفیت خدمات ویزیت از بیمارستانهای استان و ارائه نتایج بهدبیر برنامه طرح تحول دانشگاه

·         بازدید تیم ستادی معاونت درمان از روند اجرای محور ارتقاء ویزیت کلینیک تخصصی یزد (رتبه برتر کشوری در محور)

·         نصب سیستم ثبت ورود و خروج پزشکان در 8 مرکز

·         راه اندازی سیستم نوبت دهی تلفنی در طبس قاین فردوس و نوبت دهی اینترنتی در بیمارستان ولیعصر(عج)

·         شروع نصب سیستم نوبت دهی تلفنی در کلینیک عصر دانشگاه و کلینیک عصر ولیعصر

·         بهینه سازی امکانات رفاهی بیماران در کلینیکها

·         بهینه سازی و ارتقائ تجهیزات معاینه و رفاهی اتاق ویزیت پزشکان

·         شروع 3 پروژه ساخت کلینیک ویژه در استان که در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.{1- بیمارستان ولیعصر بیرجند(درصد پیشرفت22%)؛ بیمارستان شهدا قاین(درصد پیشرفت20%)؛ بیمارستان شهید چمران فردوس(درصد پیشرفت6%).}

 

 

 

محور کاهش میزان پرداختی بیماران بستری

 

 هدف این برنامه حفاظت مالی شهروندان در برابر هزینه های سلامت با محوریت اقشار آسیب پذیر، از طریق ساماندهی تامین خدمات بیمارستانی و کاهش پرداخت سهم بیماران در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد؛ در این راستا از بیماران در برابر هزینه های سلامت از طریق کاهش پرداخت سهم بیماران به %6 برای بیمه شدگان شهری و3% برای بیمه شدگان روستایی و همچنین بیماران صعب العلاج خاص ونیازمندان حفاظت مالی بعمل آمده و زمینه های لازم برای استاندارد سازی و ارتقای کیفیت خدمات در بیمارستانهای دولتی فراهم آمده است.

 

اهم اقدامات  انجام شده

راه اندازی سیستم HIS در تمام بیمارستانها و اتصال کلیه سیستم های HIS به سامانه سپاس

ایجاد بانک جامع دارویی با اولویت فارماکوپه بیمارستانی

ثبت الکترونیکی کلیه اطلاعات بیماران و اقدامات و خدمات ارائه شده برابر فرمت وزارتی

اطلاع رسانی و آموزش به کلیه پرسنل درمانی و پزشکان

راه اندازی سیستم پاسخگویی 1590 در ستاد هدایت دانشگاه جهت پاسخگویی به شکایات

الزام کردن بیمارستانها به تهیه تجهیزات و ملزومات دارویی و جلوگیری از ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان

عقد تفاهم نامه همکاری بین بیمارستانها و مراکز خدمات پاراکلینیک

تهیه بسته بهداشتی برای کلیه بیماران در بیمارستانها وتحویل آن به بیمار در واحد پذیرش

قرار دادن چک لیست خود اظهاری بیماران در راستای کاهش فرانشیز در پرونده بیمار توسط سازمانهای بیمه گر

·        اجرای دستورالعمل پرداخت تخفیف ارزش نسبی و کاهش فرانشیز بیمه شدگان در نظام ارجاع در 5 بیمارستان استان

·        ثبت دقیق اطلاعات برنامه کاهش فرانشیز در سامانه HSE توسط بیمارستانها

·        تدوین صورتحساب متحدالشکل بیماران بستری مطابق با فرمت ابلاغی وزارت بهداشت در کلیه بیمارستانها

·        اجرای دستورالعمل پرداخت تخفیف ارزش نسبی فرانشیز بیمه شدگان در نظام ارجاع در 3 بیمارستان استان 

 

از شروع طرح تا پایان سال 94 در 10 بیمارستان استان تعداد 144337 بیمار بستری در بخش اورژانس و سایر بخشهای بیمارستانها از کاهش فرانشیز برخوردار شده اند.

 

 

منبع: معاونت درمان تعداد بازدید: 109 تاریخ درج: 1395/03/12
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
خراسان جنوبي- بيرجند- خيابان شهيد آيت الله غفاري- دانشگاه علوم پزشكي -ساختمان مركزي - معاونت درمان
تلفن:  32381342-056 دورنگار: 32381399-056  E-mail: darman@bums.ac.ir
ورود اعضا
بستن
Powered by DorsaPortal