معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

اخبار

1403/02/24 برگزاری کنفرانس علمی یک روزه سقط ، موارد قانونی و اخلاقی مرتبط با سقط غیرقانونی

برگزاری کنفرانس علمی یک روزه سقط ، موارد قانونی و اخلاقی مرتبط با سقط غیرقانونی

برگزاری کنفرانس علمی یک روزه سقط ، موارد قانونی و اخلاقی مرتبط با سقط غیرقانونی

1403/02/18 بازدید مدیر امور بیماریها و مراکز تشخیصی درمانی از مرکز بیماریهای خاص به مناسبت  روز جهانی بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج

بازدید دکتر محمدنیا از مرکز بیماریهای خاص به مناسبت روز جهانی بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج

بازدید مدیر امور بیماریها و مراکز تشخیصی درمانی از مرکز بیماریهای خاص به مناسبت روز جهانی بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج

1403/01/29 برگزاری اولین جلسه قرارگاه استانی نظارت بر سلامت سال1403.

برگزاری اولین جلسه قرارگاه استانی نظارت بر سلامت سال1403

برگزاری اولین جلسه قرارگاه استانی نظارت بر سلامت سال1403.

واحدها