معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

اخبار

1403/04/11 معاون درمان دانشگاه از چهارمین اهدای عضو استان در سال1403 خبر داد

چهارمین اهدای عضو استان خراسان جنوبی سال 1403

معاون درمان دانشگاه از چهارمین اهدای عضو استان در سال1403 خبر داد

1403/04/09 برگزاری اولین جلسه کمیته اجرایی شبکه آزمایشگاهی در حوزه معاونت درمان

برگزاری اولین جلسه کمیته اجرایی شبکه آزمایشگاهی در حوزه معاونت درمان

برگزاری اولین جلسه کمیته اجرایی شبکه آزمایشگاهی در حوزه معاونت درمان

1403/02/24 برگزاری کنفرانس علمی یک روزه سقط ، موارد قانونی و اخلاقی مرتبط با سقط غیرقانونی

برگزاری کنفرانس علمی یک روزه سقط ، موارد قانونی و اخلاقی مرتبط با سقط غیرقانونی

برگزاری کنفرانس علمی یک روزه سقط ، موارد قانونی و اخلاقی مرتبط با سقط غیرقانونی

1403/02/18 بازدید مدیر امور بیماریها و مراکز تشخیصی درمانی از مرکز بیماریهای خاص به مناسبت  روز جهانی بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج

بازدید دکتر محمدنیا از مرکز بیماریهای خاص به مناسبت روز جهانی بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج

بازدید مدیر امور بیماریها و مراکز تشخیصی درمانی از مرکز بیماریهای خاص به مناسبت روز جهانی بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج

واحدها