کمیته اخلاق بالینی دانشگاه :

 

 

-حسن عظیمی  

 تحصیلات : حقوق

تلفن : 32395081-056

-محمدرضا حاجی آبادی

 تحصیلات : ارشد بیهوشی و آموزش پزشکی

تلفن : 32395075-056

-دکتر علی اکبر اسماعیلی

 تحصیلات : تخصص اعصاب و روان

تلفن : 32381342-056

-حجه الاسلام و المسلمین دکتر موسی آذرنیوند  

 تحصیلات : دکتری رشته تفسیر تطبیقی 

تلفن : 32395020-056

-دکتر سید محمدرضا حسینی

 تحصیلات : دکتری تخصصی سلامت در بلایا و فوریت ها

تلفن : 32395600-056

-دکتر مجیدرضا لطیفی

 تحصیلات : دکتری پزشکی عمومی

تلفن : 32214990-056

 

-دکتر محمد یوسف قدوسی

 تحصیلات : متخصص قلب وعروق 

تلفن : 32381310-056

 

 

 

 

 

دستورالعمل های اخلاق بالینی: