کارشناس نظارت 

 
 
 
میثم رضایی
 
 
مدرک تحصیلی: کارشناسی فناوری اطلاعات
 
تلفن تماس: 32381318-056
 
 
ایمیل:meysam.h.rezaei@bums.ac.ir
 

 

کارشناس صدور پروانه ها

 
 
 
امین امیرآبادیزاده
 
 
مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت بازرگانی
 
تلفن تماس: 32381393-056
 
 
ایمیل: amirabadizadeh1990@gmail.com
 

 

کارشناس نظارت کمیسیون ماده 11 و رسیدگی به شکایات

 
 
 
علی یوسف زاده
 
 
مدرک تحصیلی: ارشد اپیدمولوژی
 
تلفن تماس: 32381311-056