اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان پس از تصادفات جاده ای، سوانح و حوادث، بیماری های قلبی، عروقی و افسردگی در رتبه چهارم طبقه بندی بار بیماری ها قرار دارد. در جمعیت مردان جوان 18 تا 30 ساله اعتیاد بعد از تصادفات جاده ای، سوانح و حوادث در مقام دوم طبقه بندی بار بیماری ها قرار می گیرد. بر اساس آمار رسمی ارایه شده در کشور 1.35 میلیون نفر فرد مبتلا به وابستگی به مواد یا معتاد در کشور وجود دارد که با در نظر گرفتن بعد خانوار ایرانی 3.6 به معنای آن است که حدود 5 میلیون نفر جمعیت کشور سالانه مستقیما با اختلالات مصرف مواد درگیر هستند.

بر اساس گزارش پزشکی قانونی کشور در سال 1392 روزانه 8 نفر در اثر اعتیاد جان خود را از دست می دهند. شایع ترین راه انتقال عفونت های منتقله از راه خون شامل اچ آی وی و هپاتیت سی از طریق اعتیاد تزریقی است. به طوری که بیش از 65درصد کلیه موارد شناسایی شده عفونت اچ آی وی مصرف کننده تزریقی مواد هستند. بر اساس تخمین های موجود در حدود 200 هزار نفر افرادی که مواد را تزریق می کنند، در کشور وجود دارند که در آخرین مطالعه زیستی-رفتاری انجام شده 14 درصد آن ها مبتلا به اچ آی وی هستند شیوع هپاتیت سی در کسانی که مواد را تزریق می کنند، یکی دیگر از نگرانی های بهداشتی مرتبط با اعتیاد است، به طوری که بیش از نیمی از این جمعیت مبتلا به هپاتیت سی هستند. بر اساس گزارش های موجود سهم قابل ملاحظه ای از برخی از مشکلات اجتماعی همچون طلاق، خشونت و فعالیت های غیرقانونی با اعتیاد مرتبط است. بر اساس آمار سازمان زندان های کشور در حدود نیمی از جرایم کشور مرتبط با مواد بوده و بیش از نیمی از جمعیت ورودی زندان مصرف کننده مواد هستند.

در مجموع می توان گفت: اعتیاد نه تنها با مرگ و میر و ناتوانی بالایی در حوزه سلامت روان همراه است، بلکه همچنین عواقب جدی خانوادگی، اجتماعی و قانونی برای کشور به دنبال دارد.

 

اهداف برنامه:

§ کاهش آسیب های اجتماعی و روانی در افراد مصرف کننده مواد

§ کمک به افراد جهت برگشت به اجتماع

§ حل مشکلات فردی، اجتماعی و خانوادگی افراد